Diensten

U kunt bij Notaris Yvette Beumer terecht voor advies, het laten opstellen van overeenkomsten en akten en alle overige werkzaamheden op het gebied van:

Onroerend goed

Zoals overdracht van onroerend goed, de vestiging van een recht van hypotheek, erfpacht, opstal of erfdienstbaarheid, de splitsing in appartementsrechten en de verdeling van onroerend goed.

Notaris Yvette Beumer heeft daarnaast ruime ervaring met nieuwbouw en de herindeling van woning-, kantoren-, en winkel complexen en de hiermee samenhangende overdrachtsbelasting en omzetbelasting;

Personen- en familierecht

Zoals testamenten, samenlevingscontracten, huwelijksvoorwaarden, schenkingen, verklaringen van erfrecht en de afwikkeling van nalatenschappen. Daarnaast is Yvette Beumer estate planner en kan zij u adviseren over de wijze waarop u uw vermogen zo gunstig mogelijk kunt laten overgaan op bijvoorbeeld uw kinderen;

Ondernemingsrecht

Zoals de oprichting van BV’s, de overdracht van aandelen, het wijzigen van statuten, maar ook de overdracht van ondernemingen, het oprichten van stichtingen, verenigingen en het aangaan van maatschapsovereenkomsten.