Yvette Beumer web fotos-2939 dossier.jpg

Werkwijze

De werkzaamheden

Om te komen tot het beste resultaat bespreken wij eerst met u wat uw wensen zijn. Met belangstelling voor uw specifieke omstandigheden want elke persoonlijke of zakelijke situatie is weer anders. Wij denken met u mee en kijken naar de diverse mogelijkheden om uw doel te bereiken. Uiteraard zijn de fiscale gevolgen van deze mogelijkheden een belangrijk onderdeel van ons advies aan u. Indien mogelijk overleggen wij graag met uw accoutant of belastingadviseur om een volledig beeld te krijgen van de te nemen stappen.

onze werkwijze

Wij zijn flexibel, zodat wij maatwerk kunnen bieden. Daarnaast zijn wij bereid om met u mee te rennen, te versnellen als het nodig is, en ervoor te zorgen dat u bepaalde deadlines kunt halen. Voordat documenten worden ondertekend, ontvangt u hiervan eerst een ontwerp. In de begeleidende brief lichten wij de akte aan u toe. Als u vragen heeft, geven wij een nadere uitleg. In heldere taal, zodat u weet wat u ondertekent. Als u de Nederlandse taal niet voldoende begrijpt, zullen wij ervoor zorgen dat er een tolk-vertaler bij het tekenen van de akten aanwezig is zodat u in uw eigen taal de uitleg van de akte kunt volgen.
Nadat de akte is getekend en, indien nodig, is ingeschreven in de betrokken registers, ontvangt u een afschrift van ons. Digitaal of per post, net wat u prettig vindt. Zo kunt u de akte in uw administratie bewaren.

Onze tarieven

Als duidelijk is welke werkzaamheden moeten worden verricht, kunt u ons vragen om een opgave van de kosten. Tenzij dit niet te bepalen is, zullen wij aan u opgeven wat u betaalt en waarvoor. Als bepaalde kosten van te voren niet precies zijn vast te stellen, laten we dat ook weten. U krijgt dan een inschatting van de kosten.
Wij bieden hoogstaande juridische kwaliteit en streven naar het verlenen van uitzonderlijke service voor redelijke tarieven. Hierin onderscheiden wij ons van andere kantoren. Wij geloven in het opbouwen van een duurzame relatie met de klant die meer dan tevreden is met onze dienstverlening, niet in het beloven van de laagste prijs.
Een redelijk tarief dus, zonder verrassingen achteraf.

Formulieren

Bij sommige opdrachten hebben wij extra informatie van u nodig. Om het u gemakkelijk te maken kunt u klikken op de knop hieronder voor het formulier waarop u die gevraagde informatie kunt invullen.

REVIEWS

“Hierbij mijn dank voor de fijne samenwerking bij de afwikkeling van de nalatenschap van mijn moeder. Dankzij de regelmatige updates en de nauwkeurige rekening en verantwoording was de procedure tot en met de aangifte erfbelasting uitstekend te volgen.  De door u geregelde ontruiming van de woning en veiling van de roerende zaken betekende voor de erven een grote zorg minder. Apart vermeld ik nog het erg prettige en informele contact met u en uw kantoor.”

“Het was plezierig om zaken te doen met het notariskantoor van mr. Yvette Beumer. De communicatie was erg goed, helder van taal en laagdrempelig. Afspraken werden nagekomen, het honorarium was conform de regels en de privacy was gewaarborgd. De medewerkers waren professioneel bezig, maar toch vriendelijk en met empatisch vermogen.  Naar mijn ervaring vind ik dat het kantoor een 10 verdient.”

mevrouw daCruz